Kodėl dar negavau nė vienos apklausos?

Apklausos siunčiamos, kai jūsų profilis grupėje atitinka preliminarią tam tikros apklausos kvalifikaciją.

Patikrinkite savo el. pašto aplanką „Šlamštas“, labai dažnai kvietimai į apklausas siunčiami būtent į jį.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.