Užbaigus apklausą, įvyko klaida ir pinigai nebuvo įtraukti į mano balansą.

Jei ant apklausos nėra „TGM“ logotipo, tai reiškia, kad ji priklauso išorės įmonėms, su kuriomis bendradarbiaujame. Kreipkitės į bendrovę, atsakingą už apklausą, nes mes neturime jokios įtakos klaidoms apklausose, kurios priklauso mūsų partneriams.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.