Turiu paskyrą keliuose grupėse, tad kodėl negaliu dalyvauti visose šios grupės apklausose?

Skirtingose grupėse galite rasti tas pačias apklausas. Deja, kiekvieną apklausą, nepriklausomai nuo grupės, galite atlikti tik vieną kartą.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.