Kodėl į el. paštą negaunu kvietimų į kiekvieną apklausą?

Ne apie visas apklausas pranešama el. paštu. Tai, ar esate informuojami el. paštu, ar grupės pranešimais, priklauso nuo tyrimą skelbiančios bendrovės ir mes tam neturime jokios įtakos.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.