Znajomi/rodzina użyli mojego linka polecającego ale nie dostałem punktów.

Potwierdz u znajomych/członków rodziny, że użyli go linka polecającego, oraz że zakończyli jakąkolwiek ankietę.

Punkty powinny naliczyć się automatycznie, co możesz sprawdzić w zakładce "Poleć i zarabiaj". 

Jeżeli punkty się nie naliczają, proszę wyczyśc pamięc podręczną przeglądarki, a jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz tego zrobić. 

Użyj innej przeglądarki i sprawdź czy punktacja wyświetla się poprawnie.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.