Ar galiu matyti savo atsakymus į bet kurios apklausos klausimus savo grupėje?

Grupėje matomi tik profilio apklausose pateikti atsakymai. Kitų apklausų atsakymai jūsų grupės paskyroje nematomi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.