Kaip dažnai galiu keisti savo duomenis?

Saugumo sumetimais profilio apklausų duomenis galima atnaujinti kartą per 2 savaites.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.