Šta je TGM panel?

TGM Panel pripada globalnom dobavljaču istraživanja tržišta - TGM Research FZE. TGM Panel sprovodi ankete na Internetu ili mobilnom u ime vodećih kompanija za istraživanje tržišta. Ankete pokrivaju širok spektar tema kao što su: proizvodi, brendovi, reklame kao i druge teme od opšteg interesa. Istraživači tržišta iz preduzeća, agencija, obrazovanja i medija kontaktiraju nas kako bi prikupili informacije i mišljenja naših panelista.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.