Mogu li da pozovem prijatelje/članove porodice/druge da se pridruže?

Apsolutno! Podstičemo vas da pozovete svoje prijatelje da se pridruže! Naš partnerski program je prilika da preporučimo TGM Panel kolegama, Facebook prijateljima i porodici i podstaknemo ih da učestvuju u plaćenim anketama.

Dobićete procenat od naknade koju dobiju ispitanici registrovani sa vašeg linka. Sve što treba da uradite je da im obezbjedite jedinstvenu pridruženu vezu, ohrabrite ih da se registruju na TGM panelu i odgovore na pozive za anketu. Vaši prijatelji će takođe moći da preporuče naš panel drugima.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.