Zašto stranica za registraciju panela ne radi?

Uvjerite se da je panel na koji želite da se registrujete dodjeljen zemlji u kojoj se trenutno nalazite. Registracija izvan zemlje kojoj panel pripada je blokirana.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.