Kako da promjenim svoju e-mail adresu?

Možete da promjenite svoju e-mail adresu tako što ćete kliknuti na ikonicu podešavanja profila u gornjem desnom uglu ekrana > Podešavanja naloga > promjeniti e-mail, a zatim slijedite data uputstva.

Imajte na umu da će nakon promjene e-mail adrese sve uplate biti blokirane na 7 dana.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.