Kako mogu da promjenim odgovore u anketi profila?

Iz bezbjednosnih razloga, promjena podataka u anketi profila je moguća samo jednom u 2 nedjelje.

Moći ćete da izvršite željene promjene 2 nedjelje nakon podešavanja naloga i prvog popunjavanja ovih podataka.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.