Imam problema sa prijavljivanjem na svoj nalog

Ako dobijete poruku koja kaže „nevažeći akreditivi“ dok pokušavate da se prijavite, to može značiti da je vaša e-mail adresa ili lozinka netačni. Uvjerite se da ste unijeli tačne informacije i uvjerite se da su isključena velika slova kada kucate. Ako ste zaboravili lozinku, kliknite na „Zaboravljena lozinka“ i pratite uputstva.

Iz bezbjednosnih razloga, vaš nalog može biti blokiran ako pokušate da se prijavite sa pogrešnom lozinkom više puta, u ovom slučaju ćete morati da kontaktirate podršku.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.