Zašto ne mogu da sačuvam podatke svog profila na panelu?

Ovaj problem je najvjerovatnije povezan sa starim kešom pretraživača. Očistite keš pretraživača. Ako i dalje ne radi, obrišite i kolačiće.

Takođe možete pokušati da popunite svoj profil i sačuvate unos koristeći drugi web pretraživač.

Kliknite na donje linkove da vidite kako možete da obrišete kolačiće i keš memoriju:

Reset cookies on Android

Reset cookies on iOS

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.