Ne razumijem pitanja u anketi profila.

Format ankete o profilu je isti za sve ispitanike. Ako se ova pitanja ne odnose na vas, odgovorite „nije primjenljivo“ ili ih jednostavno ignorišite.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.