Gdje mogu da vidim svoje bodove / stanje na računu?

Prijavite se na svoj nalog da biste vidjeli svoje bodove. Ako ste prijavljeni, kliknite na „Iskoristi nagrade“ – i vidjećete svoj balans. Takođe ćete moći da iskoristite svoju isplatu, kao i da provjerite istoriju nagrada.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.