Koliko novca mogu da zaradim?

Iznos novca koji možete da zaradite zavisi od toga koliko često učestvujete u našim anketama i od dužine ankete. Obično, što je duža anketa, to je bolje plaćeno. Konkretna nagrada varira od ankete do ankete. Dobićete tačne detalje o nagradi za svaku anketu u e-mailu sa pozivnicom za to istraživanje. Da biste maksimizirali svoju zaradu, u potpunosti popunite svoj demografski profil, održavajte ga ažuriranim i provjeravajte e-mailove.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.