Šta su bodovi?

Koristimo sistem bodova koji nam pomaže da pratimo vašu zaradu i efikasno upravljamo njome.

Poeni se trenutno računaju za:

• Preporuke prijateljima i članovima porodice (program za partnere)

• Popunjavanje profila.

• Ne ispunjavate uslove za anketu (projekat se zatvara, niste dio ciljne publike ili kada je kvota popunjena)

U budućnosti namjeravamo da uvedemo ankete koje se nagrađuju u bodovima.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.