Mogu li kombinovati bodovni i gotovinski saldo?

Ova dva bilansa se ne mogu kombinovati. Ova stanja su nezavisna i traženi iznos se plaća posebno nakon dostizanja minimalnog iznosa plaćanja.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.