Porez – Hoće li TGM prijaviti moj prihod?

Ne, ovo morate sami da regulišete tako što ćete ga prijaviti pod „ostali prihodi“ prilikom izmirivanja prihoda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.