Jaka jest różnica między kontem walutowym a kontem punktowym?

Złotówki otrzymujesz za zrealizowane ankiety, przesyłane do TGM Panel przez naszych dostawców ankiet. 

Środki zebrane w złotówkach mogą być wypłacone, na twoje konto PayPal lub w formie kuponu GCodes, za pomocą którego, będziesz mógł odebrać nagrody z GCodes. 

Punkty, otrzymasz za wszystkie ukończone ankiety, dostarczone przez TGM Panel. 

Dodatkowo, punkty otrzymujesz za:

- uzupełenie profilu w TGM Panel
- niezakwalifikowanie się do ankiet (brak kwalifikacji lub pełna kwota)
- polecanie panelu poprzez link polecający

W przyszłości punkty będą również przyznawane za wypełnione ankiety przesłane przez nowych dostawców.

1 punkt = 1 złoty 

Zarówno Punkty jak i Środki pieniężnę, mogą zostać wypłącone po uzbieraniu określonego minimum. Podczas wypłaty nie można łączyć salda punktowego i pieniężnego.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.