Kolika će biti moja mesečna plata?

Iznos koji možete da zaradite zavisi od toga koliko često učestvujete u našim anketama i dužine svake od njih. Obično, što je duže istraživanje, to je veća isplata. Detaljne informacije o naknadi za svaku anketu ćete dobiti u e-mailu sa pozivnicom za anketu.

Da biste povećali svoj profit, popunite svoj demografski profil, ažurirajte ga i redovno provjeravajte svoj e-mail.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.