U odjeljku istorije, anketa ima status „započeta“, pa zašto nisam dobio novac za nju?

Najvjerovatnije je ovaj upitnik zatvoren prije nego što ste ga u potpunosti popunili (zato se može pojaviti kao Započeto). Broj upitnika je ograničen i broje se upitnici koji su prvi popunjeni.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.