Da li moram da učestvujem u svakoj anketi?

Veoma smo srećni kada prihvatite naše pozivnice i podjelite svoje mišljenje sa nama! Očigledno, na vama je da odlučite za svaku anketu, da li želite da učestvujete u njoj ili ne. Ali, zapamtite – u što više anketa učestvujete više novca ćete zaraditi!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.