Zašto ne dobijam ankete? / Koliko često će od mene biti traženo da popunjavam ankete?

Nažalost, nismo u mogućnosti da odredimo koliko ćete pozivnica dobijati dnevno. Takođe ne možemo da vam kažemo kada ćete ih dobiti, pošto se ankete šalju automatski kada vaš profil odgovara zahtjevima ankete. Učesnici se biraju nasumično, a može biti i predselekcija u zavisnosti od različitih kriterijuma kao što su starost, pol, lokacija itd. Da biste povećali svoju šansu, uvjerite se da su sve teme u vašem profilu popunjene. Članovi sa potpuno popunjenim profilima imaju prioritet i imaju više šansi da dobiju pozivnicu za anketu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.