Zašto ne mogu da popunjavam ankete van zemlje kojoj je panel dodeljen?

Sve ankete su usmjerene na ljude koji žive u određenoj zemlji, stoga, da bi se obezbjedila pouzdanost prikupljenih mišljenja, popunjavanje anketa koje nisu namjenjene ciljnoj zemlji nije moguće.

Ako planirate da ostanete u inostranstvu duže vrijeme, predlažemo da se registrujete u panelu koji je dodjeljen toj određenoj zemlji.

Kliknite na ovaj link da biste bili usmjereni na odgovarajuću zemlju: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.