Jak dużo mogę zarobić w ciągu miesiąca?

Wysokość zarobków, zależy od liczby wypełnionych przez Ciebie ankiet oraz od ich długości. Zazwyczaj dłuższe ankiety, zapewniają większe zarobki. 

W zaproszeniu do ankiety, przesłanym na Twojego e-maila zawsze widnieje informacja o potencjalnym zarobku za daną ankietę. 

Żeby zwiększyć zyski, uzupełnij swój profil i pamiętaj aby odpowiadać na zaproszenia najszybciej jak to możliwe.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.