Imam nalog na više panela, pa zašto ne mogu da učestvujem u svim anketama kao u ovoj?

Iste ankete možete pronaći na različitim panelima. Nažalost, svaku anketu možete popuniti samo jednom, bez obzira na panel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.