E-mailovi od TGM-a se šalju u odjeljak za neželjenu poštu, šta da radim?

Ovaj problem možete da riješite tako što ćete e-mail adresu TGM panela staviti na bijelu listu u podešavanjima e-maila.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.