W zakładce Historia, ankieta ma status "Rozpoczęta", dlaczego nie otrzymałem pieniędzy?

Prawdopodobnie badanie zostało zamknięte zanim zakończyłes swoją ankietę. Liczba ankiet dla każdego badania jest ograniczona, środki zostają więc przekazane tym respondentom, których ankiety zostaną zamknięte jako pierwsze.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.