Da li ću primati e-mailove od bilo koga osim od TGM panela?

Ne. TGM Panel ni pod kojim okolnostima neće dati, iznajmiti ili prodati vašu e-mail adresu bilo kome drugom ili dozvoliti da vam poruke šalju treća lica. Podaci koje ste dali prilikom registracije i prilikom ažuriranja vašeg profila koriste se isključivo u svrhu odabira učesnika za ankete i druge komunikacije u vezi sa članstvom u panelu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.