Mogu li da vidim svoje odgovore za bilo koju anketu u svom panelu?

Na panelu su vidljivi samo odgovori koje ste dali u anketama profila. Odgovori iz drugih anketa nisu vidljivi na nalogu vašeg panela.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.