Koliko često mogu da mijenjam svoje podatke?

Iz bezbjednosnih razloga, podaci u anketama profila mogu se ažurirati jednom u 2 nedjelje.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.