Dlaczego nagroda za zakończoną ankietę została zmniejszona?

Nagroda za wypełnioną ankietę, może być uzależniona od średniej długości wypełnionych wywiadów przez wszystkich respondentów. Jeżeli twoja ankieta była krótsza od średniej długości, nagroda zostanie pomniejszona.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.