Zašto panel stranica za registraciju ne radi?

Provjeri da li je panel na koji se želiš registrovati dodijeljen državi u kojoj živiš. Registrovanje van zemlje kojoj panel pripada je blokiran.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.