Czy TGM rozlicza bądź zgłasza moje zarobiki jako dochód?

Nie. Respondent jest zobowiązany samemu rozliczyć podatek z tytułu otrzymanych nagród. Podczas rozliczania podatku, w rubryce "inny dochód" należy uwzględnić zarobione pieniądze.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.