Kako mijenjam odgovore u anketi profila?

Zbog sigurnosih razloga, mijenjane podataka u anketi profila je moguće svake 2 sedmice.

Moćićeš da izvršiš željene izmjene 2 sedmice nakon postavljanja tvog naloga i popunjavanja tih podataka po prvi put.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.