Gdje mogu vidjeti svoje bodove/iznos na računu?

Prijavi se na svoj nalog da vidiš svoje bodove. Ukoliko si prijavljen/a kllikni na “Iskoristi Nagrade” – i vidjećeš iznos računa. Također ćeš moći da isplatiš svoja sredstva sa računa, kao i da pogledaš istoriju nagrada.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.