Šta je “GCodes?”

Gcodes kodovi za nagrade su virtualne poklon kartice koje mogu biti zamijenjene za razne proizvode i usluge. U zavisnosti od tvoje države, možeš iskoristiti svoj vaučer za bilo šta polevši od magazina, mobilnih dopuna, do vaučera za putovanja (posjeti GCodes FAQ stranicu da naučiš više).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.