Używam różnych e-mailów do konta TGM i konta PayPal. Co zrobić?

Jeżęli toje konto PayPal znajduje się pod innym adresem e-mail niż ten, który używasz do konta TGM. Możesz zaktualizować swój e-mail na koncie TGM lub dodać drugi e-mail do konta PayPal. 

Poniżej instrukcje jak możesz to zrobić:  

Zmiana adresu e-mail do konta TGM
Dodanie adres e-mail do konta PayPal

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.