Koliko su bodovi vrijedni u pravom novcu?

1 bod odgovara 1 platnoj jedinici. Zavisi od države i valute u kojoj se isplaćuju nagrade na panelu date države (npr. 1 bod = 1 dolar u SAD, 1 bod = 1 funta u UK, 1 bod = 1 Australijski dolar u Australiji, itd.)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.