Brałem udział w ankiecie ale nie otrzymałem wynagrodzenia.

Może być kilka powodów, takiej sytuacji:

  • Klient aulował badanie
  • Wykryto podejrzanie działanie
  • Jeżeli posiadasz konto w innym panelu możliwe, że już odpowiedziałeś na pytania tej ankiety w innym panelu. W takiej sytuacji ankieta zostanie odrzucona. 
  • Twoja przeglądarka wciąż przechowuje stare pliku cookies, w efekcie czego możesz nie widzieć zaktualizowanego stanu konta. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.