Zašto neke ankete možeš popunjavati samo na kompjuteru ili telefonu?

Nemamo uticaja na tehničke parametre upitnika obezbjeđenih od strane naših partnera. Zbog tehničkih razloga, dešava se da anketa radi ispravno samo na određenom uređaju.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.