Dlaczego ankieta ma status "Niezakwalifikowana/y"? Co to oznacza?

Status "Niezakwalifikowana/y", pojawia sięprzy ankietach, do których sprecyzowane są określone wymogi. Jeżeli nie spełniasz tych kryteriów, ankieta zostanie przerwana. 

Z tego powodu pytania kwalifikacyjne, pojawiają się na początku badania, jeżeli nie zakwaiflikujesz się do ankiety zostaniesz o tym poinformowany,odpowiednim komunikatem.

UWAGA! Może się zdarzyć, że zakończysz ankietę poprawnie a pojawi się status Niezakwalifikowana/y. Dostawca po zakończeniu badania, zweryfikuje twoją ankietę, jeżeli została zakończona poprawnie, status ulegnie zmianie. W tej sytuacji prosimy o cierpliwość.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.