რა არის TGM პანელი?

TGM პანელი ეკუთვნის ბაზრის კვლევის გლობალურ მიმწოდებელს - TGM Research FZE-ს. TGM პანელი წამყვანი ბაზრის კვლევის კომპანიების დავალებით აწარმოებს გამოკითხვებს ინტერნეტითა და მობილურით. გამოკითხვები ფარავს მრავალ საკითხს, როგორებიცაა: პროდუქტები, ბრენდები, რეკლამები და სხვა, საზოგადო ინტერესის შემცველი თემები. ჩვენ გვიკავშირდებიან ბაზრის მკვლევარები ბიზნესებიდან, სააგენტოებიდან, განათლებისა და მედიის სფეროებიდან, რათა შეაგროვონ ინფორმაცია და შეხედულებები ჩვენი მომხმარებლებისგან.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.