შემიძლია მეგობრების/ოჯახის წევრების/სხვების მოწვევა?

რა თქმა უნდა! გაგვიხარდება, თუკი მეგობრებს მოიწვევ! ჩვენი პარტნიორული პროგრამა შესაძლებლობას გაძლევს, რეკომენდაცია გაუწიო TGM პანელს კოლეგებთან, Facebook-მეგობრებთან და ოჯახთან და ურჩიო მათ, ანაზღაურებადი გამოკითხვები შეავსონ.

შენი ბმულით დარეგისტრირებული რესპოდენტების ანაზღაურებიდან პროცენტს მიიღებ. შენ მხოლოდ გაუზიარე მათ შენი უნიკალური ბმული, ურჩიე, დარეგისტრირდნენ TGM პანელზე და უპასუხონ გამოკითხვებზე მოწვევას. შენს მეგობრებსაც შეეძლებათ, ჩვენი პანელი სხვებს ურჩიონ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.