როგორ გავააქტიურო ჩემი ანგარიში?

წერილი აქტივაციის ბმულით გამოიგზავნება რეგისტრაციისას შენ მიერ მითითებულ ელფოსტის მისამართზე. დააწკაპუნე ბმულზე, რათა გაააქტიურო ანგარიში.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.