Co oznacza status "Pełna kwota"?

Jeżeli obok numeru ankiety widnieje napis "Pełna kwota", oznacza to, że maksymalna liczba ankiet spełniających określone wymagania, jak wiek, płeć, wielkość miejścowości, została zakończona. Aby uniknąć wypadnięcia z ankiety, należy rozpocząć badanie natychmiast po otrzymaniu zaproszenia. 

TGM Panel, to jedyna platforma, która przyznaje punkty za ankiety ze statusem "Pełna kwota".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.