შემიძლია ანგარიშის წაშლა?

იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი პანელის წევრობა მოგეწონება, თუმცა ნებისმიერ დროს შეგიძლია TGM პანელიდან გამოწერის გაუქმება. გაიარე ავტორიზაცია შენს ანგარიშზე შესასვლელად, შედი პარამეტრებში და აირჩიე „ანგარიშის დახურვა“. გახსოვდეს, რომ მონაცემთა წაშლას შესაძლოა რამდენიმე დღე დასჭირდეს. ამ დროში, შესაძლოა, კვლავ მიიღო ჩვენგან შეტყობინებები, რომლებიც ანგარიშის დახურვამდე შეიქმნა და გამოიგზავნა. გახსოვდეს - როგორც კი ანგარიში დაიხურება, მისი ხელახლა გახსნა შეუძლებელი იქნება.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.