რატომ ვერ ვინახავ ჩემი პროფილის მონაცემებს პანელზე?

ეს პრობლემა, სავარაუდოდ, ძველი ბრაუზერის cache-ფაილებს უკავშირდება. გაწმინდე ბრაუზერის cache-ფაილები. თუ პრობლემა არ გადაიჭრება, გაწმინდე ბრაუზერის cookie-ფაილებიც.

სცადე პროფილის შევსება და მონაცემების შენახვა სხვა ბრაუზერიდანაც.

დააწკაპუნე ბმულზე იმის სანახავად, თუ როგორ გაწმინდო cookie-ფაილები და cache-ფაილები:

Reset cookies on Android

Reset cookies on iOS

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.